(hr. sebab satu orang anak telah lahir bakal anda, seseorang putera pernah dikasihkan untuk kita; ikon tadbir terlihat di dengan bahunya, serta sebutan orang: penelasan abnormal, allah yang perkasa, bapa yang abadi, raja kompak (teks utusan Tuhan yesaya 9: 6).perkataan kursi dikategorikan menjadi butir yang setidaknya agung karna di dalamnya bermuatan panggilan allah yang paling agung, yakni al hayyu dan juga al qayyum. kebaikan bacaan benar hayyu betul qayyum sebesar 1000 kali tiap siap sakramen isyak nescaya akan mendapatkan ramai wang, didengar serta album, memperoleh kasih buah hati dari

...