tujuan ilmu pengetahuan sosial

terdapatnya potensi tersebut, dan tersedianya lahan yang dibentuk allah, juga ketidakmampuan alam buat membangkang pada mandat dan juga hukum-hukum tuhan, melahirkan jauhari mampu mendapatkan ketentuan persoalan hukum-hukum alam. pertama,  ibadah di dalam makna khusus, ialah ikatan antara insan dengan tuhan-nya, serupa shalat, derma, shaum, haji, dan jihad. lamun sebab-sebabnya sudah pernah dikenal dengan mediasi ilmu falak lamun studi individu dalam hal ini mesti dipergiat dan diperdalam lagi akibatnya dengan wawasan itu individu sanggup sepertinya lebih maju

...